SKOLE- OG BARNEHAGESVØMMING

HVORFOR ER SKOLESVØMMING VIKTIG FOR ELEVENE?

Skolesvømming er en viktig del av skoleundervisningen som gir elevene mulighet til å lære en livsviktig ferdighet samtidig som det fremmer god helse og fysisk aktivitet. Svømming er en av de beste måtene å trene på fordi det belaster hele kroppen, og kan hjelpe til å utvikle styrke, utholdenhet, koordinasjon og balanse.

Å lære å svømme kan også hjelpe til å utvikle viktige ferdigheter som vil være nyttige gjennom hele livet, både i fritidsaktiviteter og i krisesituasjoner. Svømming er en av de få aktivitetene som kan redde liv i situasjoner der det er fare for drukning, og å ha denne ferdigheten kan derfor være av stor betydning.

I tillegg til de helsemessige og sikkerhetsmessige fordelene, kan skolesvømming også bidra til å styrke samholdet og samarbeidet mellom elevene, og kan gi dem mulighet til å utvikle vennskap og sosiale ferdigheter. Det kan også være en god måte å bryte ned barrierer mellom elever som har ulike fysiske evner og utfordringer.

Alt i alt er skolesvømming en viktig del av skoleundervisningen som gir elevene mulighet til å utvikle fysiske, mentale og sosiale ferdigheter som vil være verdifulle gjennom hele livet. Det er derfor viktig at skolene legger til rette for og prioriterer denne aktiviteten i sin undervisning.

PRIS FOR SKOLESVØMMING

Times betalt per instruktør

Vi tar timesbetalt for våre instruktører der vi prøver å tilpasse oss skolenes budsjett på best mulig måte.

Gjerne kontakt oss for et tilbud i dag.

Scroll to Top